پادکست رادیو والدگری

 فایل های صوتی فرزندپروری و روانشناسی رشد کودک و نوجوان

اینجا از روانشناسی رشد کودک – نوجوان و مهارتهای والدگری سالم به زبان ساده و کاربردی در قالب فایل های صوتی فرزندپروری حرف می زنیم.

پادکست رادیو والدگری مجموعه ای از فایل های صوتی فرزندپروری  و تربیت کودک و نوجوان است. در این فایل های صوتی فرزندپروری در مورد موضوعات مختلف  فرزندپروری و رشد کودک – نوجوان صحبت کرده ایم.

در زیر فهرستی از موضوعاتی که در مورد آنها صحبت کرده ایم آورده شده است:

فایل های صوتی فرزندپروری و تربیت کودک و نوجوان – قسمت اول

فایل صوتی فرزندپروری و یا اپیزود اول : رابطه همسو بین والد و کودک

در اپیزود اول درباره اهمیت و نقش رابطه همسو بین والد- فرزند در سلامت روانی، جسمانی و عاطفی کودک حرف زدیم.

فایل های صوتی فرزندپروری و تربیت کودک و نوجوان – قسمت دوم

فایل صوتی فرزندپروری و یا اپیزود دوم _ پرورش مغز سالم در کودک

در قسمت دوم درباره چگونگی پرورش و ساختن یک مغز سالم در کودک صحبت کرده ایم. و اینکه نقش ما بعنوان والد چیست؟

فایل های صوتی فرزندپروری و تربیت کودک و نوجوان – قسمت سوم

فایل صوتی فرزندپروری و یا اپیزود سوم : 9 نیاز اساسی کودک (بخش اول)

قسمت سوم اختصاص دارد به موضوع نیازهای کودک. در این قسمت درباره بخش اول از نیازهای کودک حرف زدیم.

پادکست رادیو والدگری را در اپلیکیشنهای زیر دنبال کنید و بشنوید:

           

فایل های صوتی فرزندپروری و تربیت کودک و نوجوان – قسمت چهارم

فایل صوتی فرزندپروری و یا اپیزود چهارم : 9 نیاز اساسی کودک (بخش دوم)

دکمه بازگشت به بالا
241428